Oprogramowanie dla weryfikatorów REA

Oprogramowanie dla weryfikatorów kodów kreskowych i kodów 2D

REA TransWin 32 to oprogramowanie do obsługi i zdalnego sterowania weryfikatorami REA, wykorzystywane również do zarządzania i drukowania sprawozdań z kontroli badanych kodów.

Ocena weryfikacji kodu

  • współpraca, pełna konfiguracja i zdalne sterowanie z weryfikatorami: Check ER; ScanCheck3; PC-Scan/LD3, MLV-2D
  • badanie kodów kreskowych zgodnie z międzynarodowymi normami (ISO / IEC 15416 lub ANSI X3.182 )
  • weryfikacja kodów Data Matrix 2D zgodnie z normą ISO / IEC 15415 ( drukowane kody)
  • weryfikacja zgodna z normami ISO / IEC TR 29158 / AIM specyfikacje DPM - 1 - 2006
  • szczegółowe informacje badanego kodu w celu uzyskania optymalnych ustawień drukarek i maszyn drukujących
  • specjalne wsparcie dla kodów w handlu detalicznym (specyfikacja GS 1)
  • ocena zawartości kodu (struktura danych, takie jak GS1 -128 , PPN , EFPIA itp.)

Program REA TransWin 32 software do weryfikatorow REA

Weryfikatory REA są z powodzeniem stosowane na całym świecie do prawidłowej kontroli kodów kreskowych i kodów 2D. Dedykowane oprogramowanie TransWin 32 umożliwia prostą i jasną centralną rejestrację, ocenę i archiwizację pojedynczych kodów.

Program REA TransWin 32 może obsługiwać kilka weryfikatorów dzięki podłączeniu do sieci firmowej lub bezpośrednio do komputerów z systemem operacyjnym MS .

Weryfikatory można konfigurować i zdalnie sterować za pomocą TransWin 32. Licencja urządzenia umożliwia instalację na dowolnej liczbie komputerów. Wyniki pomiarów wysyłane są bezpieczną i szybką komunikacją TCP/IP. Wyniki badania kodów są natychmiast wyświetlane na monitorze .

Przejrzysty interfejs ekranowy umożliwia rozpoznanie typu kodu, treści i kompleksowych wyników oceny kodu w ciągu kilku sekund. Dzięki temu dział kontroli jakości, dział logistyki może natychmiast zareagować.

Gdy wymagania co do jakości zostały spełnione na ekranie pojawia się szczegółowy wyciąg z oceny. Wyniki analizy kodu wyświetlane są w formie tabeli. Zielone światło sygnalizuje komunikat "prawidłowy", czerwone oznaczenia reprezentują błędy.

Wykres słupkowy pokazuje odchylenia od planowanych wartości docelowych w druku i pomaga zoptymalizować ustawienia drukarki.